КГП «Поликлиника №3 города Костанай»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
52-22-83 - Call-center
8-778-096-59-58
Наша миссия - профилактика заболеваний с целью укрепления здоровья граждан!
Руководитель поликлиники всегда рад помочь решить любую проблему и ответить на любые вопросы пациента. Блог главного врача
Проводим опрос
Остались ли Вы довольны результатом обращения в поликлинику , результатом оказанной медицинской помощи?
Нет
Не в полной мере
Да
Ответить
Результаты
Алгоритм получения медицинской помощи для иностранцев
ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫ ҮШІН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК АЛУ АЛГОРИТМІ
АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
 


 

Шетел азаматтары үшін медициналық көмек алу алгоритмі
 
 1. «Азаматтарға арналған үкімет» АҚ-да (ХҚКО) ЖСН алу.
 2. Жеке сақтандыру компаниясымен Ерікті Медициналық Сақтандыру (ЕМС) немесе бастапқы медициналық-санитарлық және шұғыл стационарлық көмек алуға жүктелген медициналық сақтандыру (ЖМС) шартын жасау.
 3. Шетел азаматтарымен МС немесе ЖМС рәсімдеусіз ҚР Еңбек кодексі бойынша еңбек шарты жасалмайды.
 4. Қызмет көрсетуді қалайтын медициналық мекемені таңдау (БМСК).
 5. Тұрақты немесе уақытша тұрғылықты жер бойынша БМСК ұйымына бекітілуі үшін, кепілдікті тегін медициналық көмектің көлемі (КТМКК) шеңберінде медициналық көмек көрсету мақсатында электрондық-сандық қолтаңба болған жағдайда https://egov.kz порталы арқылы «Бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымға бекітілу» мемлекеттік қызметі іске асырылған.
 6. Өтінімді ЕМС, қазақ немесе орыс тіліндегі еркін нысандағы өтінішті және жеке басты куәландыратын құжатты (төлқұжатты) ұсынып, емхана ұйымының бірінші басшысының атына жазбаша нысанда мемлекеттік қызмет көрсетуге тікелей жүгінген кезде беруге болады.
 7. БМСК ұйымының мамандары «Бекітілген халықтың тіркелімі» ақпараттық жүйесіне бекітуге сұрауды рәсімдейді.
 8. «Бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымға бекітілу» мемлекеттік қызметі құжаттарды тапсырған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетіледі.
 9. Мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесі бекіту туралы хабарлама немесе  https://egov.kz порталында «Жеке кабинеттегі» электрондық құжат нысанында дәлелді бас тарту болып табылады, егер сіз порталды немесе медициналық ұйымға бекітілу талонын қолсансаңыз/егер сіз өзіңіз БМСК-ке жүгінсеңіз, медициналық ұйымдағы тіркеуші беретін дәлелді бас тарту.
 10. БМСК ұйымына бекіту ЕМС немесе ЖМС шарты әрекет ететін мерзімге жүзеге асырылады.
 11. Отбасы мүшелерін бекіту ЕМС шартын және жеке басын куәландыратын құжатты немесе әрбір отбасы мүшесі үшін сандық құжаттар сервисінен электрондық құжатты (сәйкестендіру үшін) ұсынған кезде, қазақ немесе орыс тіліндегі ерікті нысандағы өтініштің негізінде отбасы мүшелерінің бірінің жазбаша келісімі болған кезде жүзеге асырылады.
 12. Он сегіз жасқа толмаған баланы бекіту бекітілетін адамның және оның заңды өкілінің жеке басын куәландыратын құжат немесе сандық құжаттар сервисіндегі электрондық құжат (сәйкестендіру үшін) болған кезде жүргізіледі.
Шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар, Қазақстан Республикасына уақытша келетін адамдар, баспана іздейтін адамдар ҚР Денсаулық сақтау министрінің 9.10.2020 ж. №121/2020 бұйрығына сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдікті көлемін алуға құқығы бар, қоршаған адамдарға қауіп төндіретін аурулар тізбесі
Аурудың атауы
1. Дифтерия
2. Қызылша
3. Қызамық
4. Көкжөтел
5. Жәншау
6. Желшешек
7. Эпидемиялық паротит
8. А, В, С паратифтері
9. Полиомиелит
10. Менингококтық жұқпа
11. Тырысқақ
12. Іш сүзек
13. Туберкулез (туберкулез микобактериясының болуына қақырық жағындысының екі есе конверсиясына жеткенге дейін бактерия бөлетін өкпе туберкулезі; туберкулездің жедел үдемелі түрлері (менингит, милиарлы туберкулез) науқастың өміріне қауіп төндірмейтін жағдайға жеткенге дейін және туберкулез микобактериясының болуына қақырық жағындысының екі есе конверсиясына жеткенге дейін)
14. Психикалық, мінез-құлық бұзылулары (ауру)
15. Түйнеменің өкпелік түрі
16. Оба
17. Вирустық геморрагиялық безгектер
18. Сары безгек
19. А. Е вирустық гепатиттері
20. Безгек
21. Вирустың жаңа кіші түрімен туындайтын адам тұмауы
22. Ауыр жіті респираторлық синдром (АЖРС)
23. Коронавирустық инфекция
 
Шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар, Қазақстан Республикасына уақытша келетін адамдар, баспана іздейтін адамдар тегін медициналық көмектің кепілдікті көлемін алуға құқығы бар медициналық көмек көлемі

Медициналық қызметтердің атауы Медициналық көмектің көлемі
Консультациялық қабылдау
1 Терапевт Жылына 2 рет
2 Педиатр Жылына 1 рет
4 Хирург Жылына 1 рет
5 Инфекционист Жылына 1 рет
6 Офтальмолог Жылына 1 рет
7 Гастроэнтеролог Жылына 1 рет
8 Оториноларинголог Жылына 1 рет
9 Пульмонолог 6 айда 1 рет
10 Психиатр 6 айда 1 рет
11 Рентгенолог (рентгенограмманы 2 рет оқу) 6 айда 1 рет
Зертханалық диагностика
12 Шұғыл әдіспен қан сарысуындағы жалпы холестеринді анықтау Жылына 1 рет
13 Шұғыл әдіспен қан сарысуындағы глюкозаны анықтау Жылына 1 рет
14 Жасушалардың 3 класын саралау арқылы талдағышта жалпы қан талдауы Жылына 1 рет
15 Қол әдісімен несепті жалпы клиникалық зерттеу (жалпы несеп талдауы) Жылына 1 рет
16 БК-да қол әдісімен қақырықтың бактериоскопиясы Жылына 1 рет
Ультрадыбыстық және рентгенологиялық диагностика
17 Кешенді ультрадыбыстық диагностика (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) Жылына 1 рет
18 Кеуде қуысын шолу рентгенографиясы (1-проекция) 6 айда 1 рет
19 Электроэнцефалография Жылына 1 рет
 

Алгоритм получения медицинской помощи для иностранцев
 
 1. Получить ИИН в АО «Правительство для граждан» (ЦОН).
 2. Заключить договор Добровольного Медицинского Страхования (ДМС) с частной страховой компанией или договора вменённого медстрахования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь.
 3. Без оформления ДМС или ВМС с иностранцами не заключается трудовой договор по Трудовому кодексу РК.
 4. Выбрать медицинское учреждение (ПМСП) в котором вы хотите обслуживаться.
 5. Для прикрепления к организации ПМСП по месту постоянного или временного проживания для оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) реализована государственная услуга "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" через портал https://egov.kz  при наличии электронно-цифровой подписи (ЭЦП).
 6. Подать заявку можно при непосредственном обращении за оказанием государственной услуги в письменной форме на имя первого руководителя организации поликлиники предъявив ДМС, заявление в свободной форме на русском или казахском языке и предъявив документ удостоверяющий личность (паспорт).
 7. Специалисты организации ПМСП оформляют запрос на прикрепление в информационную систему "Регистр прикрепленного населения".
 8. Государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» оказывается с момента сдачи документов в течение 1 (одного) рабочего дня.
 9. Результатом оказания государственной услуги является уведомление о прикреплении или мотивированный отказ в форме электронного документа в "Личном кабинете" на портале https://egov.kz, если вы использовали портал или талон прикрепления к медицинской организации/мотивировочный отказ, который выдается регистратором в медицинской организации, если вы обращались лично в ПМСП.
 10. Прикрепление к организации ПМСП осуществляется на срок действия договора ДМС или ВМС.
 11. Прикрепление членов семьи осуществляется при наличии их письменного согласия одним из членов семьи на основании заявления произвольной формы на казахском или русском языке при предоставлении договора ДМС и документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации) каждого члена семьи.
 12. Прикрепление ребенка, не достигшего восемнадцати лет, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации) прикрепляемого лица и его законного представителя.

 
Перечень заболеваний, представляющий опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республику Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи согласно приказа Министра здравоохранения РК от 9.10.2020 г. №121/2020
Наименование заболевания
1. Дифтерия
2. Корь
3. Краснуха
4. Коклюш
5. Скарлатина
6. Ветряная оспа
7. Эпидемический паротит
8. Паратифы А, В, С
9. Полиомиелит
10. Менингококковая инфекция
11. Холера
12. Брюшной тиф
13. Туберкулез (легочный туберкулез с бактериовыделением до достижения двукратной конверсии мазка мокроты на наличие микобактерии туберкулеза; остро прогрессирующие формы туберкулеза (менингит, милиарный туберкулез) до достижения состояния, не представляющего угрозы для жизни больного и достижения двукратной конверсии мазка мокроты на наличие микобактерии туберкулеза)
14. Психические, поведенические расстройства (заболевание)
15. Легочная форма сибирской язвы
16. Чума
17. Вирусные геморрагические лихорадки
18. Желтая лихорадка
19. Вирусные гепатиты А, Е
20. Малярия
21. Человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса
22. Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
23. Коронавирусная инфекция
 
Объем медицинской помощи, при которых иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Наименование медицинских услуг Объем медицинской помощи
Консультативный прием
1 Терапевт 2 раза в год
2 Педиатр 1 раз в год
4 Хирург 1 раз в год
5 Инфекционист 1 раз в год
6 Офтальмолог 1 раз в год
7 Гастроэнтеролог 1 раз в год
8 Оториноларинголог 1 раз в год
9 Пульмонолог 1 раз в 6 месяцев
10 Психиатр 1 раз в 6 месяцев
11 Рентгенолог (2 читка рентгенограммы) 1 раз в 6 месяцев
Лабораторная диагностика
12 Определение общего холестерина в сыворотке крови экспресс методом 1 раз в год
13 Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом 1 раз в год
14 Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток 1 раз в год
15 Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом 1 раз в год
16 Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом 1 раз в год
Ультразвуковая и рентгенологическая диагностика
17 Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) 1 раз в год
18 Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) 1 раз в 6 месяцев
19 Электроэнцефалография 1 раз в год
  

Чет элдик жарандар үчүн медициналык жардам алуунун алгоритми
 
 1. «Жарандар үчүн өкмөт» АКсынан (КТБ) ИЖН алыӊыз.
 2. Жеке камсыздандыруу компаниясы менен Ыктыярдуу Медициналык Камсыздандыруу (ЫМК) келишимин же баштапкы медициналык санитардык жардам жана тез медициналык жардам көрсөтүү үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу (ММК) келишимин түзүңүз.
 3. ЫМК же ММКны тариздөөсүз Казакстан Республикасынын Эмгек кодексине ылайык чет өлкөлүктөр менен эмгек келишимин түзүүгө болбойт.
 4. Кызмат көрсөтүүнү алууну каалаган медициналык мекемеӊизди (БМСЖ) тандаңыз.
 5. Акысыз медициналык жардамдын кепилденген көлөмүнүн (АМЖКК) чегинде медициналык жардам көрсөтүү үчүн туруктуу же убактылуу жашаган жериӊиз боюнча БМСЖ уюмуна бекитүү үчүн, электрондук-санаритипк кол тамгаӊыз (ЭСК) болгон учурда https://egov.kz порталы аркылуу «Баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү медициналык уюмга бекитүү» мамлекеттик кызматы ишке ашырылган.
 6. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө түздөн-түз, жазуу жүзүндө ЫМКны көрсөтүү менен бейтапкана уюмунун биринчи жетекчисинин атына орус же казак тилинде эркин формада арыз жазып, өздүгүӊүздү күбөлөндүрүүчү документти (паспортту) көрсөтүү менен кайрыла аласыз.
 7. БМСЖ уюмунун адистери «Бекитилген калктын реестри» маалыматтык системасына бекитүү жөнүндө сурамды тариздешет.
 8. «Башкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү медициналык уюмга бекитүү» мамлекеттик кызматы документтер берилген учурдан тартып 1 (бир) жумушчу күндүн ичинде көрсөтүлөт.
 9. Мамлекеттик кызматты көрсөтүүнүн натыйжасы болуп https://egov.kz порталындагы «Жеке кабинетте» электрондук документ түрүндөгү бекитүү же жүйөлүү баш тартуу саналат, эгерде сиз порталды же медициналык уюмга бекитүү талону/негизделген баш тартуу талонун колдонгон болсоӊуз, а эгерде сиз БМСЖга жеке кайрылсаңыз, медициналык уюмдагы каттоочу тарабынан берилет.
 10. БМСЖ уюмуна бекитүү ЫМК же ММК келишиминин мөөнөтүнүн ичинде ишке ашырылат.
 11. Үй-бүлө мүчөлөрүн бекитүү үй-бүлө мүчөлөрүнүн бири тарабынан орус же казак тилинде эркин формада жазылган арыздын, ЫМК келишими жана инсандыгын күбөлөндүрүүчү документи, же ар бир үй-бүлө мүчөсүнүн санариптик документтер сервисинен алынган электрондук документин (идентификациялоо үчүн) көрсөтүүнүн негизинде алардын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен жүргүзүлөт.
 12. Он сегиз жашка толо элек баланы бекитүү бекитилип жаткан адамдын жана анын мыйзамдуу өкүлүнүн инсандыгын күбөлөндүрүүчү документи же санариптик документтер кызматынан (идентификациялоо үчүн) алынган электрондук документ болгондо жүргүзүлөт.
Казакстан Республикасында убактылуу жүргөн чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар, башпаанек издегендер Казакстан Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 9.10.2020-жылдагы №121/2020-буйругуна ылайык акысыз медициналык жардамдын кепилденген көлөмүн алууга укуктуу болгон башкаларга коркунуч туудурган оорулардын тизмеси
Оорунун аталышы
1. Кептөөр
2. Кызамык
3. Кызылча
4. Көк жөтөл
5. Скарлатина
6. Су чечек
7. Эпидемиялык паротит
8. А, В, С паратифтери
9. Полиомиелит
10. Менингококк инфекциясы
11. Холера
12. Баш келте
13. Кургак учук (кургак учуктун микобактериясынын болушуна какырыктын сыйпамынын кош конверсиясына жетишилгенге чейин бактерияны бөлүп ыгуу менен өпкө кургак учугу; кургак учуктун курч прогрессивдүү формалары (менингит, милиардуу кургак учук) бейтаптын өмүрүнө коркунуч туудурбаган абалга жеткенге чейин жана кургак учуктун микобактериясынын болушуна какырыктын сыйпамынын кош конверсиясына жетишүүгө чейин)
14. Психикалык, жүрүм-турумдагы бузулуулар (оору)
15. Өпкө формасындагы күйдүргү
16. Кара тумоо
17. Вирустук геморрагиялык калтыратма
18. Сары калтыратма
19. А, Е вирустук гепатиттеи
20. Безгек
21. Вирустун жаӊы типчеси менен чакырылган адам сасык тумоосу
22. Оор курч респиратордук синдром (ОКРС)
23. Коронавирустук инфекция
 
Казакстан Республикасында убактылуу жүргөн чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар, башпаанек издегендер акысыз медициналык жардамдын кепилденген көлөмүн алууга укуктуу болгон медициналык жардамдын көлөмү

Медициналык кызматтардын аталышы Медициналык жардамдын көлөмү
Консультациялык кабыл алуу
1 Терапевт Жылына 2 жолу
2 Педиатр Жылына 1 жолу
4 Хирург Жылына 1 жолу
5 Инфекционист Жылына 1 жолу
6 Офтальмолог Жылына 1 жолу
7 Гастроэнтеролог Жылына 1 жолу
8 Оториноларинголог Жылына 1 жолу
9 Пульмонолог 6 айда 1 жолу
10 Психиатр 6 айда 1 жолу
11 Рентгенолог (рентгенограмманы 2 жолу окуу) 6 айда 1 жолу
Лабораториялык диагноздоо
12 Кандын сары суусундагы жалпы холестеринди экспресс ыкма менен аныктоо Жылына 1 жолу
13 Кандын сары суусундагы глюкозаны экспресс ыкма менен аныктоо Жылына 1 жолу
14 Клеткалардын 3 классын дифференцировкалоо менен анализатордогу кандын жалпы талдоосу Жылына 1 жолу
15 Зараны жалпы клиникалык изилдөө (сийдиктин жалпы талдоосу) кол ыкмасы менен Жылына 1 жолу
16 Какырыктын БК бактериоскопиясы кол ыкмасы менен Жылына 1 жолу
Ультра-тыбыштуу жана рентгенологиялык дагноздоо
17 Комплекстүү ультра-тыбыштуу диагноздоо (боор, өт, карын астындагы без, көк боор, бөйрөк) Жылына 1 жолу
18 Көкүрөк органдарынын обзордук рентгенографиясы (1 проекция) 6 айда 1 жолу
19 Электроэнцефалография Жылына 1 жолу
  

Chet elliklar uchun tibbiy yordam olish algoritmi
 
 1. “Fuqarolar uchun hukumat” AJdan STIR olish (AXKM) (Aholiga xizmat ko‘rsatish markazi).
 2. Xususiy sug‘urta kompaniyasi bilan Ixtiyoriy Tibbiy Sug‘urta (ITS) shartnomasini yoki birlamchi tibbiy-sanitariya va shoshilinch statsionar yordam uchun hisoblangan tibbiy sug‘urta (HTS) shartnomasini tuzish.
 3. IHS yoki HTSni rasmiylashtirmasdan, QR Mehnat kodeksiga muvofiq chet elliklar bilan mehnat shartnomasi tuzilmaydi.
 4. Sizga xizmat ko‘rsatishini xohlagan tibbiy muassasani (BTSYo) tanlash.
 5. Bepul tibbiy yordamning kafolatlangan hajmi (BTYoKH) doirasida tibbiy yordam ko‘rsatish uchun doimiy yoki vaqtincha yashash joyidagi birlamchi sog‘liqni saqlash tashkilotiga biriktirish uchun https://egov.kz  portali orqali elektron raqamli imzo (ERI) mavjudligida amalga oshiriladigan “Birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini ko‘rsatuvchi tibbiyot tashkilotiga biriktirish” davlat xizmati joriy etildi.
 6. Arizanani ITS, rus yoki qozoq tillarida erkin shaklda ariza va shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport) taqdim etgan holda poliklinika tashkilotining birinchi rahbari nomiga davlat xizmatini ko‘rsatishga yozma ravishda to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qulib topshirish mumkin.
 7. BTSYo tashkiloti mutaxassislari “Biriktirilgan aholi royxati” axborot tizimiga biriktirish to‘g‘risida so‘rov yuboradilar.
 8. “Birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini ko‘rsatuvchi tibbiyot tashkilotiga biriktirish" davlat xizmati hujjatlar topshirilgan paytdan e’tiboran 1 (bir) ish kuni ichida ko‘rsatiladi.
 9. Davlat xizmati ko‘rsatilishining natijasi, agar siz portaldan foydalangan bo‘lsangiz, https://egov.kz portalidagi “Shaxsiy kabinet”da elektron hujjat shaklida biriktirilganlik yoki asosli rad etish to‘g‘risida bildirishnoma, agar siz BTSYo ga shaxsan murojaat qilgan bo‘lsangiz, tibbiyot tashkilotining ro‘yxatdan o‘tkazuvchisi tomonidan berilgan tibbiyot tashkilotiga biriktirish yoki asosli rad etish kuponi  hisoblanadi.
 10. BTSYo tashkilotiga biriktirish ITS yoki HTS shartnomasi muddati davomida amalga oshiriladi.
 11. Oila a’zolarini biriktirish ularning yozma roziligi bilan oila a’zolaridan biri tomonidan qozoq yoki rus tillarida ITS shartnomasi va shaxsni tasdiqlovchi hujjat yoki har bir oila a’zosining raqamli hujjat xizmatidan (identifikatsiya qilish uchun) elektron hujjati taqdim etilgan holda erkin shaklda yozilgan ariza asosida amalga oshiriladi.
 12. O‘n sakkiz yoshga to‘lmagan bolani biriktirish biriktirilayotgan shaxs va uning qonuniy vakilining shaxsini tasdiqlovchi hujjat yoki raqamli hujjat xizmatidan elektron hujjati (identifikatsiya qilish uchun) mavjud bo‘lganda amalga oshiriladi.
Qozog‘iston Respublikasiga vaqtincha kelgan chet elliklar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar, boshpana izlovchi shaxslar, Qozog‘iston Respublikasi sog‘liqni saqlash Vazirining 2020 yil 9 oktyabrdagi 121/2020-sonli buyrug‘iga binoan bepul tibbiy yordamning kafolatlangan miqdorini olish huquqiga ega bo‘lgan boshqalar uchun xavfli bo‘lgan kasalliklar ro‘yxati
Kasalliklar nomi
1. Difteriya
2. Qizamiq
3. Qizilcha
4. Ko‘kyo‘tal
5. Skarlatina
6. Suvchechak
7. Epidemik parotit
8. А, В, С paratiflari
9. Poliomiyelit
10. Menigokok infeksiyasi
11. Vabo
12. Qorin tifi
13. Sil (sil mikobakteriyalari mavjudligiga balg‘am surtmasining ikki marta konversiyasiga erishilgunga qadar bakteriya ajratuvchi o‘pka sili; silning o‘tkir progressiv shakllari (meningit, miliar sil) bemorning hayotiga xavf tug‘dirmaydigan holatga kelgunga qadar va sil mikobakteriyalari mavjudligiga balg‘am surtmasining ikki marta konversiyasiga erishilgunga qadar)
14. Ruhiy, xulq-atvor buzilishi (kasallik)
15. Kuydirgining o‘pka shakli
16. O‘lat
17. Virusli gemorragik bezgak
18. Sariq bezgak
19. A, E virusli gepatiti
20. Bezgak
21. Virusning yangi kichik turidan kelib chiqqan inson grippi
22. Og‘ir o‘tkir respiratorli sindrom (OO‘RS)
23. Koronavirus infeksiyasi
 
Qozog‘iston Respublikasiga vaqtincha kelgan chet elliklar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar, boshpana izlovchi shaxslar kafolatlangan miqdordagi bepul tibbiy yordam olish huquqiga ega bo‘lgan tibbiy yordam miqdori
 

Tibbiy xizmatlarning nomi Tibbiy yordam hajmi
Kosultativ qabul
1 Terapevt yiliga 2 marta
2 Pediatr yiliga 1 marta
4 Jarroh yiliga 1 marta
5 Yuqumli kasalliklar bo‘yicha mutaxassis yiliga 1 marta
6 Oftalmolog yiliga 1 marta
7 Gastroenterolog yiliga 1 marta
8 Otorinolaringolog yiliga 1 marta
9 Pulmonolog 6 oyda 1 marta
10 Psixiatr 6 oyda 1 marta
11 Rentgenolog (2 rentgenogrammani o‘qish) 6 oyda 1 marta
Laboratoriya diagnostikasi
12 Qon zardobidagi umumiy xolesterinni ekspress usuli bilan aniqlash yiliga 1 marta
13 Qon zardobidagi glyukozani ekspress usuli bilan aniqlash yiliga 1 marta
14 3 ta hujayra sinfi differentsiatsiyasi bilan analizatorda umumiy qon tahlili yiliga 1 marta
15 Siydikni umumiy klinik tekshirish (umumiy siydik tahlili) qo‘l usul bilan yiliga 1 marta
16 BK uchun balg‘am bakterioskopiyasi qo‘l usuli bilan yiliga 1 marta
Ultratovush va rentgen diagnostikasi
17 Kompleks ultratovush diagnostikasi (jigar, o‘t pufagi, oshqozon osti bezi, taloq, buyraklar) yiliga 1 marta
18 Ko‘krak qafasi rentgenografiyasi (1 ta proyeksiya) 6 oyda 1 marta
19 Elektroensefalografiya yiliga 1 marta
  

Тартиби гирифтани ёрии тиббӣ барои хориҷиён
 
1. Аз ҶС «Ҳукумат барои шаҳрвандон» (МХА) РЯМ гиред.
2. Бастани шартномаи суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (СИТ) бо ширкати суғуртаи хусусӣ ё шартномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ (СҲТ) барои кӯмаки аввалияи тиббӣ ва ёрии таъҷилии беморхонавӣ.
3. Бидуни ба расмият даровардани СИТ ё СҲТ тибқи Кодекси меҳнати ҶҚ бо хориҷиён шартномаи меҳнатӣ баста намешавад.
4. Муассисаи тиббиро (КАТС) интихоб намоед, ки дар он ҷо хизматрасониро гирифтан мехоҳед.
5. Барои вобаста шудан ба ташкилоти КАТС дар ҷои истиқомати доимӣ ё муваққатӣ барои расонидани ёрии тиббӣ дар доираи ҳаҷми кафолатноки кӯмаки тиббии ройгон (ҲККТР) хизматрасонии давлатии «Вобаста кардан ба ташкилоти тиббие, ки кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ мерасонад» тавассути портали https://egov.kz ҳангоми мавҷуд будани имзои электронии рақамӣ (ИЭР) амалӣ карда мешавад.
6. Дар сурати бевосита муроҷиат кардан ба хизматрасонии давлатӣ метавонед дар шакли хаттӣ ба номи роҳбари якуми ташкилоти клиникӣ бо пешниҳоди СИТ аризаро дар шакли озод бо забони русӣ ё қазоқӣ ва нишон додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият (шиноснома) пешниҳод намоед.
7. Мутахассисони ташкилоти КАТС дархостро барои вобаста кардан ба низоми иттилоотии «Феҳрасти аҳолии вобасташуда» пур мекунанд.
8. Хизматрасонии давлатии «Вобастакунӣ ба ташкилоти тиббие, ки ёрии аввалияи тиббию санитарӣ мерасонад» аз лаҳзаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо дар давоми 1 (як) рӯзи кори пешниҳод карда мешавад.
9. Натиҷаи пешниҳоди хизмати давлатӣ огоҳнома дар бораи вобаста шудан ё радномаи асоснок дар шакли ҳуҷҷати электронӣ дар “Утоқи шахсӣ” дар портали https://egov.kz мебошад, агар Шумо аз портал ё талони вобастакуниро ба ташкилоти тиббӣ/радномаи асоснок, ки аз ҷониби корманди бақайдгирандаи муассисаи тиббӣ дода мешавад, агар шумо шахсан ба КАТС муроҷиат карда бошед.
10. Вобастакунӣ ба ташкилоти КАТС ба мӯҳлати амали шартномаи СИТ ва ё СТҲ ба амалӣ мешавад.
11. Вобастакунии аъзои оила бо розигии хаттии онҳо аз ҷониби яке аз аъзоёни оила дар асоси аризаи озод бо забони қазоқӣ ё русӣ ҳангоми пешниҳоди шартномаи суғуртаи ихтиёрии тиббӣ ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ё ҳуҷҷати электронӣ аз хадамоти ҳуҷҷатҳои рақамӣ (барои мушаххасгардонӣ)-и ҳар як аъзои оила амалӣ мешавад.
12. Вобастакунии кӯдаки синнаш то ҳаждаҳсола дар сурати мавҷуд будани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ё ҳуҷҷати электронии хадамоти ҳуҷҷатҳои рақамӣ (барои мушаххасгардонӣ)-и шахси вобасташаванда ва намояндаи қонунии  амалӣ мешавад.
 
Номгӯи бемориҳое, ки барои атрофиён хатар доранд, ки ҳангоми он шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки муваққатан дар Ҷумҳурии Қазоқистон қарор доранд, паноҳҷӯён тибқи фармони Вазири тандурустии Ҷумҳурии Қазоқистон ба гирифтани ҳаҷми кафолатноки ёрии тиббии ройгони Ҷумҳурии Қазоқистон аз 9 октябри соли 2020 № 121/ 2020 ҳуқуқ доранд
Номи беморӣ
1. Гулӯзиндонак
2. Сурхакон
3. Гулафшон
4. Кузоз
5. Махмалак
6. Нағзак
7. Паротити эпидемикӣ
8. Паратифҳои А, В, С
9. Полиомиелит
10. Сирояти менингококкӣ
11. Вабо
12. Домана
13. Бемории сил (сили шуш бо ихроҷи бактериявӣ то ба даст омадани табдили дукаратаи балғами луоб оиди мавҷудияти микобактерияи сил; шаклҳои шадиди инкишофёбандаи сил (менингит, сили милиарӣ) то дучор шудан ба ҳолате, ки ба ҳаёти бемор таҳдид намекунад ва табдили дукаратаи балғамм луоб оиди мавҷудияти микобактерияи сил)
14. Вайроншавии ҳолати рӯҳӣ, вайроншавии рафтор (беморӣ)
15. Бемории сӯхтании шуш
16. Тоун
17. Табларзаи ҳеморагии сироятӣ
18. Табларза
19. Гепатити сироятии А, Е
20. Вараҷа
21. Зукоми инсон, ки бо сабаби навъи нави вирус сар задааст
22. Бемории вазнини шадиди роҳи нафас (БВШРН)
23. Бемории короновирус
  
Ҳаҷми ёрии тиббие, ки дар он шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки дар Ҷумҳурии Қазоқистон муваққатан қарор доранд, паноҳҷӯён ба гирифтани ҳаҷми кафолатноки ёрии тиббии ройгон ҳуқуқ доранд

Номи хизматрасонии тиббӣ Миқдори кӯмаки тиббӣ
Қабули машваратӣ
1 Духтури бемориҳои дарунӣ 2 маротиба дар як сол
2 Педиатр 1 маротиба дар як сол
4 Хирург 1 маротиба дар як сол
5 Сироятшинос 1 маротиба дар як сол
6 Духтури чашм 1 маротиба дар як сол
7 Гастроэнтеролог 1 маротиба дар як сол
8 Оториноларинголог 1 маротиба дар як сол
9 Пулмонолог 1 маротиба дар 6 моҳ
10 Писхиатр 1 маротиба дар 6 моҳ
11 Рентгенолог (2 хониши рентгенограмма) 1 маротиба дар 6 моҳ
Ташхиси лабораторӣ
12 Муайян кардани холестрини умумӣ дар зардоб тариқи усули экспресс 1 маротиба дар як сол
13 Муайян кардани глюкоза дар зардоби ъун тариқи усули экспресс 1 маротиба дар як сол
14 Таҳлили умумии хун дар таҳлилкунанда бо тақсимкунӣ ба 3 синфи ҳуҷайраҳо 1 маротиба дар як сол
15 Таҳлили умумии клиникии пешоб (таҳлили умумии пешоб) бо усули дастӣ 1 маротиба дар як сол
16 Бактериоскопияи луоб барои БС тариқи дастӣ  1 маротиба дар як сол
Ташхиси ултрасадоӣ ва рентгенӣ
17 Ташхиси ултрасадоии маҷмӯавӣ (ҷигар, талхадон, ғадуди зери меъда, испурҷ, гурдаҳо) 1 маротиба дар як сол
18 Рентгенографияи узвҳои сандуқи сина (1 намо) 1 маротиба дар 6 моҳ
19 Электроэнсефалография 1 маротиба дар як сол
 

Daşary ýurtlylar üçin lukmançylyk ýardamyny almak üçin algoritm
 
 1. “Raýatlar üçin hökümet” PJ (IHM) STKB almaly.
 2. Hususy ätiýaçlandyryş kompaniýasy bilen Meýletin Lukmançylyk Ätiýaçlandyrmasy (MLÄ) barada şertnamany ýa-da birinji lukmançylyk-sanitariýa we gyssagly stasionar ýardamyny almak üçin kesgitlenilen lukmançylyk ätiýaçlandyrmasy (KLÄ) barada şertnamalary baglaşmaly.
 3. MLÄ ýa-da KLÄ resmileşdirmezden daşary ýurtlylar bilen GR Zähmet kodeksi boýunça zähmet şertnamasy baglaşylmaýar.
 4. Sizip hyzmat almaga isleg bildirýän lukmançylyk edarany (BLSÝ) saýlamaly.
 5. Mugt lukmançylyk ýardamyň kepillendirilen göwrüminiň (MLÝKG) çäginde lukmançylyk ýardamyny bermek üçin hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşaýan ýeri boýunça BLSÝ guramasyna berkidilmek üçin elektron-sanly gol (ESG) bolan ýagdaýynda https://egov.kz portalyň üsti bilen «Birinji lukmançylyk-sanitariýa ýardamyny berýän lukmançylyk guramasyna berkitmek» atly döwlet hyzmaty amala aşyrylýar.
 6. Arzany MLÄ, rus ýa-da gazak dilinde erkin görnüşde arzany bermek bilen we şahsyýeti tassyklaýan resminamany (pasporty) görkezmek bilen, saglyk öý guramasynyň birinji ýolbaşçysynyň adyna ýazmaça görnüşde döwlet hyzmatlaryny almak üçin gönümel ýüzlenilen ýagdaýynda bermek bolýar.
 7. BLSÝ guramasynyň hünärmenleri “Berkidilen ilatyň sanawy” maglumat ulgamyna berkitmek üçin talapnamany resmileşdirýärler.
 8. «Birinji lukmançylyk-sanitariýa ýardamyny berýän lukmançylyk guramasyna berkitmek» atly döwlet hyzmaty resminamalaryň berlen pursatyndan 1 (bir) iş günüň dowamynda ýerine ýetirilýär.
 9.   https://egov.kz portalynda «Şahsy otagda» elektron resminamalar görnüşinde berkitmek ýa-da delillendirilen ret etmek hakynda habarnama döwlet hyzmatyny ýerine ýetirmegiň netijesi bolup durýar, eger-de siz portaly ýa-da lukmançylyk guramasynda berilýän lukmançylyk guramasyna berkitmek / delillendirilen ret etmek talonyny ulanan bolsaňyz, eger-de siz şahsy BLSÝ ýüzlenen bolsaňyz.
 10. BLSÝ guramasyna berkitmek işi MLÄ ýa-da KLÄ şertnamasynyň hereket edýän möhletine amala aşyrylýar.
 11. Maşgala agzalaryny berkitmek işi MLÄ şertnamasy we şahsyýeti tassyklaýan resminama ýa-da maşgalanyň her bir agzasynyň sanly resminamalar hyzmatyndan elektron resminamasy (kybaplaşdyrmak üçin) berlen ýagdaýynda gazak ýa-da rus dilinde erkin görnüşde arzanyň esasynda maşgala agzalarynyň biriniň ýazmaça razylygy bolan ýagdaýynda amala aşyrylýar.
 12. On sekiz ýaşyna ýetmedik çagany berkitmek işi şahsyýeti tassyklaýan resminama ýa-da berkidilýän tarapyň we onuň kanuny wekiliniň sanly resminamalar hyzmatyndan elektron resminamasy (kybaplaşdyrmak üçin) bolan ýagdaýynda amala aşyrylýar.
Gazagystan Respublikasyna wagtlaýyn gelen daşary ýurtlylaryň we raýatlygy bolmadyk taraplaryň, gaçybatalga gözleýän taraplaryň 9.10.2020 ýyldan GR Saglygy goraýyş ministrliginiň 121/2020 belgili buýrugyna laýyklykda mugt lukmançylyk ýardamyň kepillendirilendirilen göwrümini almaga hukugy bolan ýagdaýynda töwerekdäkiler üçin howp salýan keselleriň sanawy
___ belgili Keseliň ady
1. Täjihoraz
2. Gyzamak
3. Gyzylja
4. Gökbogma
5. Hörezek
6. Garamyk
7. Epidemik hapgyrtma
8. A, B, С paratifleri
9. Poliomielit
10. Beýinçiş ýokanç keseli
11. Gyrgyn
12. Garyn garahassalygy
13. Inçekesel (inçekeseliň barlygyna gakylygyň mazogynyň iki derejeli konwersiýasy gazanmaga çenli bakteriýa bölünmeli ýeňil inçekesel; hassanyň ömrüne howp salmaýan ýagdaýy gazanmaga (beýinçişi, miliar inçekeseli) we inçekeseliň mikrobakteriýasynyň barlygyna gakylygyň mazogynyň iki derejeli konwersiýasyny gazanmaga çenli inçekeseliň ýiti ösýän görnüşi)
14. Psihiki, özüni alyp baryş bozulmalary (keselleri)
15. Garadalagyň ýeňil görnüşi
16. Mergi
17. Wirus gemorragik gyzdyrma
18. Sary gyzdyrma
19. A, E wirus gepatitleri
20. Gyzzyrma
21. Wirusyň täze kiçi görnüşi bilen ýüze çykan adam dümewi
22. Agyr ýiti respirator sindromy (AÝRS)
23. Koronowirus ýokanç keseli
 
Gazagystan Respublikasyna wagtlaýyn gelen daşary ýurtlylaryň we raýatlygy bolmadyk taraplaryň, gaçybatalga gözleýän taraplaryň mugt lukmançylyk ýardamyň kepillendirilendirilen göwrümini almaga hukugy bolan lukmançylyk ýardamyň göwrümi

____ belgili
Lukmançylyk hyzmatlaryň ady Lukmançylyk ýardamyň göwrümi
Maslahat beriş kabul edilmesi
1 Terapewt Ýylda 2 gezek
2 Pediatr Ýylda 1 gezek
4 Hirurg Ýylda 1 gezek
5 Ýokanç keselleriň lukmany Ýylda 1 gezek
6 Oftalmolog Ýylda 1 gezek
7 Gastroenterolog Ýylda 1 gezek
8 Otorinolaringolog Ýylda 1 gezek
9 Pulmonolog 6 aýdan 1 gezek
10 Psihiatr 6 aýdan 1 gezek
11 Rentgenolog (rentgenogrammanyň 2 çitkasy) 6 aýdan 1 gezek
Barlaghana anyklamasy
12 Gyssagly usul bilen ganyň syworotkasynda umumy holesterini anyklamak Ýylda 1 gezek
13 Gyssagly usul bilen ganyň syworotkasynda glýukozany anyklamak Ýylda 1 gezek
14 Öýjükleriň 3 synpyny differensirlemek bilen derňeýjide ganyň umumy  derňewi Ýylda 1 gezek
15 El usuly bilen umumy hassahana peşew barlagy (peşewiň umumy derňewi) Ýylda 1 gezek
16 El usuly bilen BK gakylygyň bakterioskopiýasy Ýylda 1 gezek
Ultrases we rentgenologik anyklama
17 Toplumlaýyn ultrases anyklamasy (bagyr, öd halta, aşgazanasty mäz, dalak, böwrekler) Ýylda 1 gezek
18 Döş öýjüginiň beden agzalarynyň giňişleýin rentgenografiýasy (1 proeksiýa) 6 aýdan 1 gezek
19 Elektroensefalografiýa Ýylda 1 gezek
 

Əcnəbilər üçün tibbi xidmətin alınması alqoritmi
 1. “Vətəndaşlar üçün hakimiyyət” SC-də (ƏXM) İIN alin.
 2. Özəl sığorta şirkəti ilə Könüllü Tibbi Sığorta (KTS) müqaviləsi və ya ilkin tibbi yardım və təcili stasionar yardım üçün icbari tibbi sığorta (İTS) müqaviləsi bağlayın.
 3. KTS və ya İTS rəsmiləşdirilmədən Qazaxıstan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq əcnəbilərlə əmək müqaviləsi bağlanmır.
 4. Xidmət almaq istədiyiniz tibb müəssisəsini (İTSY) seçin.
 5. Daimi və ya müvəqqəti yaşayış yeri üzrə İTSY təşkilatına qoşulmaq üçün pulsuz tibbi yardımın zəmanətli həcmi (PTYZH) çərçivəsində tibbi yardım göstərilməsi üçün elektron rəqəmsal imza (ERİ) ilə https://egov.kz portalı vasitəsilə “İlkin tibbi yardım göstərən tibb təşkilatına qoşma” dövlət xidməti reallaşdırılmışdır.
 6. Dövlət xidmətinə birbaşa müraciət edərkən klinika təşkilatının birinci rəhbərinə yazılı şəkildə KTS, rus və ya qazax dilində sərbəst formada ərizə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi (pasport) təqdim etməklə ərizə vermək olar.
 7. İTSY təşkilatlarının mütəxəssisləri tərəfindən “Qoşulmuş əhalinin reyestri” informasiya sisteminə əlavə edilməsi üçün sorğu doldurulur.
 8. “İlkin tibbi yardım göstərən tibb təşkilatına qoşma” dövlət xidməti sənədlərin təqdim edildiyi andan 1 (bir) iş günü müddətində göstərilir.
 9. Dövlət xidmətinin göstərilməsinin nəticəsi https://egov.kz portalındakı “Şəxsi kabinet”də elektron sənəd şəklində qoşmq haqqında bildirişdir və ya əsaslandırılmış imtinadır, əgər tibb təşkilatına qoşulmaq üçün portal və ya kupondan istifadə etmisinizsə/ əsaslandırılmış imtina, bir tibb təşkilatında qeydiyyatçı tərəfindən verilir, əgər İTSY şəxsən müraciət etmisinizsə.
 10. İlkin tibbi-sanitar yardım təşkilatına qoşulma KTS və ya İTS müqaviləsinin müddəti ərzində həyata keçirilir.
 11. Ailə üzvlərinin qoşulması onların yazılı razılığı ilə ailə üzvlərindən biri tərəfindən KTS müqaviləsi və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edildikdə qazax və ya rus dilində sərbəst formada ərizə və ya hər bir ailə üzvünün rəqəmsal sənəd xidmətindən (identifikasiya üçün) elektron sənəd əsasında həyata keçirilir.
 12. On səkkiz yaşına çatmamış uşağın qoşulması şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və ya ona məxsus olan şəxsin və onun qanuni nümayəndəsinin rəqəmsal sənəd xidmətindən (şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün) elektron sənədlə həyata keçirilir.
Başqaları üçün təhlükə yaradan xəstəliklərin, hansıların ki yayılması zamanı Qazaxıstan Respublikasında müvəqqəti olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, sığınacaq axtaran şəxslər Qazaxıstan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 9 oktyabr 2020-ci il tarixli 121/2020 nömrəli əmrinə uyğun olaraq pulsuz tibbi xidmətin zəmanətli həcmini almaq hüququna malikdirlər, siyahısı:
Xəstəliyin adı
1 Difteriya
2 Qızılca
3 məxmərək
4 Göy öskürək
5 Qırmızı qızdırma
6 Suçiçəyi
7 Parotit
8 Paratif A, B, C
9 Poliomielit
10 Meningokok infeksiyası
11 Vəba
12 Tifo qızdırması
13 Vərəm (mikrobakteriya vərəminin olması üçün bəlğəm yaxmasının ikiqat çevrilməsinə nail olunana qədər bakterial ifrazat ilə ağciyər vərəmi; vərəmin kəskin mütərəqqi formaları (meningit, miliar vərəm) xəstənin həyatı üçün təhlükə yaratmayan vəziyyətə çatana qədər və mikobakteriya vərəminin olması üçün bəlğəm yaxmasının ikiqat çevrilməsinə nail olunana qədər)
14 Psixi, davranış pozğunluqları (xəstəliyi)
15 Ağciyər qarışqası
16 Taun
17 Viral hemorragik qızdırmalar
18 Sarı qızdırma
19 Viral hepatit A, E
20 Malyariya
21 Virusun yeni bir alt növünün yaratdığı insan qripi
22 Şiddətli kəskin respirator sindrom (SARS)
23 Koronavirus infeksiyası
 
Qazaxıstan Respublikasında müvəqqəti olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, sığınacaq axtaran şəxslərin pulsuz tibbi xidmətin zəmanətli həcmini almaq hüququna malik olduğu tibbi xidmətin həcmi
Tibbi xidmətlərin adı Tibi yardımın həcmi
Məsləhətçi qəbul
1 Terapevt İldə 2 dəfə
2 Pediatr İldə 1 dəfə
3 Cərrah İldə 1 dəfə
4 Yoluxucu xəstəliklər üzrə mütəxəssis İldə 1 dəfə
5 Oftalmoloq İldə 1 dəfə
6 Qastroenteroloq İldə 1 dəfə
7 Otorinolarinqoloq İldə 1 dəfə
8 Pulmonoloq 6 ayda 1 dəfə
9 Psixiatr 6 ayda 1 dəfə
10 Rentgenoloq (2 rentgen oxunuşu) 6 ayda 1 dəfə
Laboratoriya diaqnostikası
11 Qan zərdabında ümumi xolesterinin ekspress üsulla təyini İldə 1 dəfə
12 Qan zərdabında qlükozanın ekspress üsulla təyini İldə 1 dəfə
13 3 sinif hüceyrələrin fərqləndirilməsi ilə analizatorda ümumi qan testi İldə 1 dəfə
14 Sidiyin əl metodu ilə ümumi klinik müayinəsi (ümumi sidik analizi) İldə 1 dəfə
15 Bəlğəmin əl metodu ilə CD manuel bakterioskopiyası İldə 1 dəfə
Ultrasəs və rentgen diaqnostikası
16 Kompleksli ultrasəs diaqnostikası (qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq, böyrəklər) İldə 1 dəfə
17 Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqrafiyası (1 proyeksiya) 6 ayda 1 dəfə
18 Elektroensefaloqrafiya İldə 1 dəfə
 
 
Օտարերկրացիների համար բժշկական օգնություն ստանալու ալգորիթմ
 
 1. Ստանալ ՀՎՀՀ-ն «Կառավարությունը քաղաքացիների համար» ԲԲԸ-ից (հանրային սպասարկման կենտրոն/ՀՍԿ)
 2. Կնքել Կամավոր բժշկական ապահովագրության (ԿԲԱ) պայմանագիր մասնավոր ապահովագրական ընկերության հետ կամ պարտադիր բժշկական ապահովագրության (ՊԲԱ) պայմանագիր առաջնային բժշկասանիտարական և շտապ հիվանդանոցային օգնության համար:
 3. Առանց ԿԲԱ-ի կամ ՊԲԱ-ի ձևակերպման աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվում օտարերկրացիների հետ՝ համաձայն Ղազախստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի:
 4. Ընտրելք այն բժշկական հաստատությունը (ԱԲՍՕ), որտեղ ցանկանում եք սպասարկվել:
 5. Երաշխավորված ծավալով անվճար բժշկական օգնության (ԵԾԱԲՕ) շրջանակներում բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով՝ մշտական ​​կամ ժամանակավոր բնակության վայրում ԱԲՍՕ կազմակերպությանը կցվելու համար իրականացվել է «Առաջնային բժշկասանիտարական ծառայություն մատուցող բժշկական կազմակերպությանը կցում» հանրային ​​ծառայությունը https://egov.kz պորտալի միջոցով էլեկտրոնային թվային ստորագրության (ԷԹՍ) առկայության դեպքում:
 6. Կարելի է դիմում ներկայացնել հանրային ծառայության մատուցման համար անմիջականորեն դիմելու ժամանակ գրավոր ձևով՝ հասցեագրված պոլիկլինիկայի կազմակերպության առաջին ղեկավարին՝ ներկայացնելով ԿԲԱ, ռուսերեն կամ ղազախերեն ազատի ձևի դիմում և ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր):
 7. ԱԲՍՕ կազմակերպության մասնագետները ձևակերպում են «Կցված բնակչության ռեգիստր» տեղեկատվական համակարգին կցելու համար։
 8. «Առաջնային բժշկասանիտարական ծառայություն մատուցող բժշկական կազմակերպությանը կցում» հանրային ծառայությունը տրամադրվում է փաստաթղթերի ներկայացման պահից՝ 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 9. Հանրային ծառայությունների մատուցման արդյունքը հանդիսանում էկցման վերաբերյալ ծանուցումը կամ մոտիվացիոն մերժումը էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով https://egov.kz պորտալի «Անձնական հաշվում», եթե դուք օգտագործել եք պորտալ կամ կտրոն՝ բժշկական կազմակերպությանը կցվելու համար/մոտիվացիոն մերժում, որը տրվում է բժշկական կազմակերպության ռեգիստրի կողմից, եթե դուք անձամբ դիմել եք ԱԲՍՕ:
 10. ԱԲՍՕ կազմակերպությանը կցումը կատարվում է ԿԲԱ կամ ՊԲԱ պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում:
 11. Ընտանիքի անդամների կցումը կատարվում է ընտանիքի անդամներից մեկի կողմից նրանց գրավոր համաձայնության առկայության դեպքում՝ ղազախերեն կամ ռուսերեն ազատ ձևի դիմումի հիման վրա՝ ԿԲԱ պայմանագիր և անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի թվային փաստաթղթերի ծառայությունից (նույնականացման համար) էլեկտրոնային փաստաթուղթ տրամադրելու դեպքում։
 12. Մինչև տասնութ տարեկան երեխայի կցումը կատարվում է անձը հաստատող փաստաթղթի կամ կցված անձի և նրա օրինական ներկայացուցչի թվային փաստաթղթերի ծառայությունից (նույնականացման համար) էլեկտրոնային փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Ուրիշների համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ցանկը, որի դեպքում Ղազախստանի Հանրապետությունում ժամանակավորապես բնակվող օտարերկրացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ապաստան հայցողներն իրավունք ունեն ստանալ երաշխավորված ծավալով անվճար բժշկական օգնություն՝ համաձայն Ղազախստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 9.10.2020 թ-ի . №121/2020 հրամանի:
 
Հիվանդության անվանումը
1. Դիֆթերիա
2. Կարմրուկ
3. Կարմրախտ
4. Կապույտ հազ
5. Քութեշ
6. Ջրծաղիկ
7. Համաճարակային պարոտիտ
8. Պարատիֆ A, B, C
9. Պոլիոմիելիտ
10. Մենինգոկոկային վարակ
11. Խոլերա
12. Որովայնային տիֆ
13. Տուբերկուլյոզ (թոքային տուբերկուլյոզ՝ բակտերիաների արտազատմամբ մինչև կրկնակի խարխային արտադրության փոխակերպումը տուբերկուլոզի միկոբակտերիայի առկայության դեպքում, տուբերկուլյոզի սուր սաստկացող ձևերը (մենինգիտ, միլիարային տուբերկուլյոզ) մինչև հիվանդի կյանքին վտանգ չներկայացնող վիճակի հասնելը և մինչև կրկնակի խարխային արտադրության փոխակերպումը տուբերկուլոզի միկոբակտերիայի առկայության դեպքում)
14. Հոգեկան, վարքային խանգարումներ (հիվանդություններ)
15. Սիբիրյան խոցի թոքային ձև
16. Ժանտախտ
17. Վիրուսային հեմոռագիկ տենդերը
18. Դեղին տենդ
19. Վիրուսային հեպատիտ A, E
20. Մալարիա
21. Մարդու գրիպը, որն առաջացել է վիրուսի նոր ենթատեսակով
22. Ծանր սուր շնչառական համախտանիշ (ԾՍՇՀ)
23. Կորոնավիրուսի վարակ
  
Բժշկական օգնության ծավալը, որի դեպքում Ղազախստանի Հանրապետությունում ժամանակավորապես բնակվող օտարերկրացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ապաստան հայցողներն իրավունք ունեն ստանալ երաշխավորված ծավալով անվճար բժշկական օգնություն

Բժշկական ծառայությունների անվանումը Բժշկական օգնության ծավալը
Խորհրդատվական ընդունում
1 Թերապևտ Տարին 2 անգամ
2 Մանկաբույժ Տարին 1 անգամ
4 Վիրաբույժ Տարին 1 անգամ
5 Վարակաբան Տարին 1 անգամ
6 Ակնաբույժ Տարին 1 անգամ
7 Գաստրոէնտերոլոգ Տարին 1 անգամ
8 Օտորինոլարինգոլոգ Տարին 1 անգամ
9 Թոքաբան 6 ամիսը1 անգամ
10 հոգեբույժ 6 ամիսը1 անգամ
11 Ռադիոլոգ (2 ռենտգենյան ճառագայթների ընթերցում) 6 ամիսը1 անգամ
Լաբորատոր ախտորոշում
12 Արյան շիճուկում ընդհանուր խոլեստերինի որոշում էքսպրես մեթոդով Տարին 1 անգամ
13 Արյան շիճուկում գլյուկոզայի որոշում էքսպրես մեթոդով Տարին 1 անգամ
14 Արյան ընդհանուր անալիզ անալիզատորի կիրառամաբ՝ 3-րդ դասի բջիջների տարբերակմամբ Տարին 1 անգամ
15 Ընդհանուր կլինիկական մեզի հետազոտություն (մեզի ընդհանուր անալիզ) մեխանիկական մեթոդով Տարին 1 անգամ
16 Թոքի բակտերիոսկոպիա ԲԿ-ի դեպքում մեխանիկական մեթոդով Տարին 1 անգամ
Ուլտրաձայնային և ռենտգեն ախտորոշում
17 Ուլտրաձայնային համապարփակ ախտորոշում (լյարդ, լեղապարկ, ենթաստամոքսային գեղձ, փայծաղ, երիկամ) Տարին 1 անգամ
18 Կրծքավանդակի օրգանների ընդհանուր ռադիոգրաֆիա (1 պրոեկցիա) 6 ամիսը1 անգամ
19 Էլեկտրաուղեղագրություն Տարին 1 անգամ
 

Назад
Заказ обратного звонка
Уважаемые пациенты! Если Вы прикреплены к Поликлинике №3 города Костанай, и не дозвонились по нашим телефонам, заполните и отправьте нам Ваши данные, мы перезвоним ТОЛЬКО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!
Отправить
Вызов врача на дом
Уважаемые пациенты! Если Вы прикреплены к Поликлинике №3 города Костанай, и состояние здоровья не позволяет Вам обратиться на прием в поликлинику, Вы можете вызвать врача на дом на нашем сайте, заполнив форму: УКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!
Отправить
Заказ рецепта
Если Вы прикреплены к Поликлинике №3 города Костанай, состоите на диспансерном учете, регулярно наблюдаетесь участковым врачом и в соответствии с действующими нормами являетесь пользователем гарантий государства на бесплатное получение лекарственных средств на амбулаторном уровне, - в этом случае Вы можете, не ожидая приема врача или медицинской сестры, воспользоваться нашей услугой «Заказ рецепта» для продолжения лечения здесь на сайте в режиме он-лайн, кликнув кнопку справа и ответив на ряд вопросов. В случае подтверждения предоставленных Вами данных рецепт будет выписан в течение 1 дня. Выписка и выдача рецепта осуществляется самому пациенту по предоставлении удостоверения личности в том случае, если ранее выписанное и имеющееся у пациента количество препарата закончится в течение 1 недели или ранее.
Отправить
Порядок прикрепления к МО
Порядок прикрепления граждан к организации первичной
медико-санитарной помощи

1. Прикрепление граждан к организации ПМСП осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы, с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной административно-территориальной единицы, за исключением граждан, проживающих на приграничных территориях, которые по праву свободного выбора медицинской организации прикрепляются в близлежащую организацию ПМСП, расположенную на другой административно-территориальной единице.

2. Гражданин прикрепляется только к одной организации ПМСП.

3. Прикрепление к организации ПМСП осуществляется на основе заявления произвольной формы и документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении, иной документ, выданный в установленном законодательством Республики Казахстан порядке), в любое календарное время в соответствии с графиком работы организации ПМСП.

4. Организации ПМСП осуществляют прикрепление при личном обращении граждан.

Допускается прикрепление членов семьи при наличии их письменного согласия одним из членов семьи на основании заявления произвольной формы при предоставлении документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи.

5. Прикрепление лиц проводится в организациях ПМСП по их непосредственному или письменному обращению, а также через веб-портал «электронного правительства» при наличии документа, удостоверяющего личность.

Прикрепление лиц, не достигших восемнадцати лет, осуществляется на основании заявления произвольной формы его законных представителей при наличии документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица и его законного представителя.

6. Изменение прикрепления граждан к организациям ПМСП осуществляется:

1) при изменении места постоянного или временного проживания, работы или учебы за пределы одной административно-территориальной единицы;

2) в случаях реорганизации или ликвидации организации ПМСП;

3) не чаще одного раза в год при свободном выборе гражданином врача и медицинской организации;

4) в период Кампании, проводимой ежегодно с 15 сентября по 15 ноября по прикреплению населения к организации ПМСП.
Информация
График работы
Дорогие жители города!
Примите самые теплые, искренние поздравления с 26-летием Независимости Республики Казахстан!

Этот праздник — грандиозное событие в жизни всего многонационального Казахстана. Сегодня мы встречаем двадцать шестую годовщину нашей страны — день, когда высоко взметнулся стяг нашей Республики. Взяв за основу единство народов, мы преодолели все трудности. За короткое время на мировой арене появилось стабильное и поступательно развивающееся государство. Сегодня Республика Казахстан известна ближнему и дальнему зарубежью. На нашей щедрой и гостеприимной земле в единстве, мире и согласии проживают люди более 130 национальностей.

Сегодня наше государство под руководством Первого Президента страны, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева продолжает успешно развивать экономику, укреплять социальную сферу и проводить демократические преобразования. Благодаря позитивным переменам, произошедшим за годы Независимости, глобальным инициативам Главы государства Казахстан получил широкое международное признание. Нашу страну знают во всем мире. И поэтому каждый житель нашего государства уверенно смотрит в будущее и гордится, что он гражданин Казахстана. На нас возложена важнейшая миссия — сохранить и приумножить завоеванные за эти годы достижения.

Главным приоритетом государства является охрана здоровья человека. Право на охрану здоровья человека гарантирует статья 29 Конституции Республики Казахстан. Здоровье нации - основа успешного будущего Казахстана.

От всей души поздравляю вас с этим праздником! Желаю всем благополучия, счастья, здоровья, мира и добра! Уверен, что Ваш вклад в развитие и процветание нашей страны будет только расти. Пусть крепнет единство народов Казахстана и гордо реет знамя нашей Независимости!

Главный врач КГП «Поликлиника №3 г.Костанай» Ахметов Манарбек Молдагалиевич.